Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Maraton novel zákonů pokračuje

07. 06. 2020
15:00
pro-energy.cz red

I v době koronavirové se práce na energetické legislativě nezastavily. Novely dvou důležitých zákonů vláda schválila a předala je Poslanecké sněmovně.

# politika
# legislativa
Maraton novel zákonů pokračuje

ABSTRACT: The Czech government approved the Energy Act and the RES Support Act novelizations. Both the drafts were subsequently passed to the Parliament. Alongside, a complete new Energy Act is being prepared.Novela energetického zákona byla vládou projednána a schválena 16. března 2020 a 30. 3. 2020 byla předložena Poslanecké sněmovně. Novela zákona o podporovaných zdrojích byla schválena vládou 27. dubna. Ta zavádí některé nové druhy podpory pro výrobny energie z obnovitelných zdrojů. 

U podporovaných zdrojů jde především o kontrolu tzv. překompenzace, tj. slučitelnosti podpory energie z obnovitelných zdrojů a dalších podporovaných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie. Cenotvorba pak bude reflektovat výsledky těchto kontrol. Pro fotovoltaické elektrárny Evropská komise stanovila rozpětí 6,3 až 8,4 procenta, v němž se může pohybovat tzv. vnitřní výnosové procento. Česká vláda schválila ziskovost solárních elektráren na spodní hranici povoleného rozpětí, zatímco u ostatních OZE využila maximální hranici.
 

BUDE NOVELA EZ POSLEDNÍ?

Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb.) vstoupil v účinnost 1. ledna 2001 a má na svém kontě již pětadvacet novel. Ta poslední, která přichází na řadu nyní, posiluje mj. ochranu zákazníka. Zpřesnění stávající právní úpravy se týká například zveřejňování informací o podmínkách dodávek plynu a elektřiny na internetových stránkách dodavatelů, úpravy práva spotřebitele vypovědět závazky ze smluv, uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, práv a povinností, souvisejících s ukončováním smluv v návaznosti na zvýšení ceny dodávek, nebo změnu jiných smluvních podmínek ze strany dodavatele.

Zákon zavádí nový druh podnikání, a to zprostředkovatelskou činnost v energetice. Zakotvují se požadavky na výkon zprostředkovatelské činnosti a povinná registrace zprostředkovatelů v energetice u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ochraně spotřebitelů slouží i pravidla o zprostředkovatelské smlouvě.

Evropská komise vznesla k české energetické legislativě řadu výtek. Předložený návrh zákona je všechny reflektuje a řeší. Patří mezi ně ochrana obchodně citlivých informací, zajištění nezávislosti a rozhodovací pravomoci ERÚ, pokud jde o desetileté plány rozvoje sítě nezávislého provozovatele přenosové soustavy, otázky mimosoudního urovnání sporů aj. Řada ustanovení se týká přímo Energetického regulačního úřadu a jeho vedení. Novela obsahuje např. podmínky odvolání rady národního regulačního orgánu. Účastníci energetického trhu mají mít právo podat námitku přímo k ERÚ, aby přezkoumal svá rozhodnutí o metodikách a sazbách. Jde také o právo na soudní přezkum rozhodnutí tohoto úřadu.
 

NOVÝ ZÁKON ZATÍM V TEZÍCH

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje zcela nový energetický zákon. Jeho potřeba je zdůrazňována už dlouho. Po dvaceti letech je skutečně na čase, protože vyznat se v tom, co už platí, co už neplatí a co bude někdy platit, je náročné. Představu, čeho se nový zákon bude týkat a co bude všechno obsahovat a proč, lze najít v tezích nového energetického zákona. Lze si podle nich také představit, že jde téměř o gigantický úkol.

Vysoké číslo pětadvaceti novel za dvacet let v mnoha případech odráželo povinnost implementovat unijní právní předpisy, upravující fungování energetického sektoru do českého právního řádu. Dosavadní konstrukce energetického zákona, zaměřená primárně na podnikání v energetice, už ale není schopna reagovat na změny energetických trhů a z dlouhodobého hlediska přestává být udržitelná.

V tuto chvíli se tak česká energetika nachází v situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit nové legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno pro novou energetiku, resp. pro účely přechodu (transformace) na novou energetiku. Ruku v ruce tak společně s legislativními změnami musí být provedeny i změny v oblasti tarifní struktury a cenové regulace.

Nový energetický zákon se bude vztahovat na činnosti v energetice (nikoliv pouze na podnikání jako dosud) fyzických i právnických osob, bez ohledu na to, zda je pro výkon dané činnosti vyžadována licence (nebo jiné oprávnění) či nikoli. S očekávaným nárůstem počtu účastníků trhu bude revidován dosavadní přístup k udělování veřejnoprávních oprávnění k podnikání v energetice.

Teze uvádějí, že jde o celkovou a systémovou změnu, která bude muset adekvátně reagovat na nové požadavky, vyplývající z postupné decentralizace energetiky a ze vzrůstajícího důrazu na politiku ochrany klimatu. Současné nastavení centrálního řízení elektrizační soustavy bude muset být změněno nejen proto, aby se mohlo vypořádat se zdroji, jejichž výkon nelze s jistotou předem předvídat ani regulovat, ale se stále se zvyšující účastí decentrálních zdrojů a strany spotřeby (zákazníci) na jednotlivých trzích. Obdobně se budou dynamicky měnit i role jednotlivých účastníků trhu, které promění zaběhnutý a jednosměrný proces mezi výrobci, provozovateli soustav a odběrateli elektřiny.

související články

Aktuality v plynárenství

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti plynárenství v období 03/2020 – 05/2020 (redakčně upraveno). 

# plyn
# politika

Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Druhá větev plynovodu Nord Stream, díky které má být od počátku příštího roku navýšena roční kapacita přímé přepravní trasy do…

# plyn
# politika
# infrastruktura

Aktuality v teplárenství

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti teplárenství v období 03/2020 – 05/2020 …

# politika
# teplárenství

Aktuality v oblasti obnovitelných zdrojů energie

07. 06. 2020
16:00

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti OZE, ekologie a hospodárnosti v období 03/2020 –…

# politika
# OZE

Aktuality v oblasti paliv

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti paliv a dopravy z portálu energy-hub.cz v období 03/2020–05/2020 …

# paliva
# politika

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGIE +

04. 09. 2020 - 06. 09. 2020
Lysá nad Labem
Výstava elektroenergetiky, plynárenství, paliv a teplárentsví

Komoditní data

02.07.2020
€/MWh okte
Base
37.67
11.8842 %
Peak
39.8108
12.6881 %
Offpeak
35.5292
10.9969 %
02.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
01.07.2020
€/MWh ote
Base
37.2617
24.7479 %
Peak
40.7492
47.3438 %
Offpeak
33.7742
5.27013 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52167
Počet publikovaných novinek
1712
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika