Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Slovensku hrozia čoraz častejšie povodne. Úlohu prevencie môžu plniť aj malé vodné elektrárne

20. 09. 2020
22:00
blackapple.sk Ľubica Turčanová

Meniace sa klimatické zmeny priniesli mnoho otázok, ako ochrániť územie či majetok v prípade silných prívalových dažďov či povodní. Kým pred desiatkami rokov boli tieto úkazy skôr výnimkou, dnes sa objavujú takmer každoročne, opakujúc sa v rovnakých či nových lokalitách. Potvrdzujú to aj správy Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kritické miesta môžu proti tomuto druhu nešťastia ochrániť aj malé vodné elektrárne. Ako pri všetkom, aj tu platí, že nie vždy je to možné.

# OZE voda
# klima
# TZ

Silné prívalové dažde aj v ostatných mesiacoch ohrozili viaceré lokality a obydlia. Je známe, že okrem klimatických zmien za to môže aj ľudská aktivita. Ochranu veľkých území v lokálnych oblastiach zabezpečujú svojimi protipovodňovými funkciami malé vodné elektrárne (MVE). Na to, aby mohli plniť svoju funkciu, najmä v čase náhlych havarijných stavov a povodní, majú vypracované povodňové plány, ktoré zabezpečujú postup a prijímanie opatrení na minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí. Ich úloha však nezačína v momente, kedy je vyhlásený niektorý z povodňových stupňov. Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne a priebežne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. Prevádzkovatelia teda musia túto preventívnu činnosť vykonávať aj v čase, keď je takpovediac ešte len „ticho pred búrkou“.

Kde sa dvaja bijú...a štát sa domáha plnenia povinností

Tieto stavby bývajú z povahy svojho účelu často situované v lokalite, ktorá má svoje špecifiká. Ťažšie dostupný a svahovitý terén býva pre veľké mechanizmy vždy skúškou. Aj z toho dôvodu musí mať prevádzkovateľ zabezpečenú prístupovú cestu tak, aby splnila všetky spomínané kritériá. V praxi však existuje niekoľko prípadov, kedy prístup k stavbe nie je samozrejmosťou. Dôvodom môže byť spomínaný terén, ale aj problematické majetkové vzťahy. Tu je na mieste upozorniť, že okrem povinností, ktoré zo zákona vyplývajú prevádzkovateľovi malej vodnej elektrárne, sú tu aj povinnosti tých, ktorí sú vlastníkmi pozemkov vedúcich k MVE a z rôznych dôvodov nedošlo k vysporiadaniu majetkových vzťahov.

Platná legislatíva totiž hovorí, že majitelia susediacich pozemkov sú povinní strpieť a umožniť prechod a prejazd cez nich. Ak tak neurobia, môže vzniknúť škoda (v podobe škôd na zdraví, životoch, majetku, či životnom prostredí), za ktorú v takom prípade zodpovedá osoba, ktorá porušením svojej povinnosti škodu spôsobila alebo spoluspôsobila. V danom prípade môže ísť aj o vlastníka pozemku, ktorý odoprie prístup k objektu malej vodnej elektrárne, v dôsledku ktorého nemôže realizovať vlastník elektrárne opatrenia a postupy vyplývajúce z povodňového plánu.

Podobnú skúsenosť s odopretím prístupu k MVE má aj vlastník MVE Ružbašská Miľava. „Cesta, ktorá vedie k našej MVE bola historicky, už počas výstavby využívaná na prechod a prejazd. Neskôr, keď malo dôjsť ku kolaudácii stavby, sme sa nedohodli s vlastníkmi pozemkov. Tento stav „nedohody“ stále trvá, no nám plynú zo zákona povinnosti, ktoré si nevieme kvôli ich postoju plniť, čo môže spôsobiť všeobecné ohrozenie a devastáciu okolitého územia a majetku tretích osôb. My si svoje povinnosti chceme plniť. No vlastníci pozemkov však pri svojom postupe opomenuli povinnosť, ktorú im stanovuje zákon,“ hovorí Ľubica Turčanová, hovorkyňa vlastníka MVE. V takých situáciách neraz musí rozhodnúť súd. Aj preto vlastník požiadal súd o vydanie neodkladného opatrenia. Súd len potvrdil právny stav a majiteľom pozemkov uložil povinnosť strpieť (umožniť) navrhovateľovi a ním povereným tretím osobám, výkon prác spočívajúcich v spevnení povrchu prístupovej cesty za účelom vykonávania údržby a opráv stavby MVE.

Prečo je prístup dôležitý

Už neraz sme na Slovensku zažili bleskové povodne. Ale aj náhle prívalové dažde. Vtedy je potrebné konať hneď a pristúpiť k opatreniam, ktoré vyplývajú z povodňového plánu a povinností vlastníka MVE uloženým v zákone o ochrane pred povodňami. V danom momente, ale ani za deň, nie je možné postaviť cestu, ktorá by zvládla prechod ťažkých mechanizmov a navyše, nie je na to ani čas. Kto zažil povodeň, vie, že čas vtedy ide proti nám. Úlohy, ktoré prevádzkovateľ či vlastník stavby na vodnom toku musí priebežne plniť (od meraní, hlásení až po náročnejšie úkony spojené s reguláciou toku), je naozaj mnoho. Odstraňovať naplaveniny veľkých rozmerov obmedzujúce plynulý tok vody, či stavať hrádze s pieskom alebo pomocou násypového materiálu, rozbíjať ľadové kryhy alebo stavať veľké ochranné hrádze ručne, naozaj nie je možné.

MVE plnia komplexnejšie úlohy v regióne

Pohľad na MVE býva často kritický. No je pravdou, že výstavba MVE je často spojená aj s ďalšími pridruženými investíciami v okolí. V tomto prípade napríklad vlastník MVE už v minulosti v rámci sanačných prác zastabilizoval okolie stavby protieróznymi opatreniami a ochrannými hrádzami pre prípad storočnej vody. V bezprostrednej blízkosti malej vodnej elektrárne, na horizonte povodňou odplaveného ľavého svahu (r. 2010), sa nachádza štátna cesta I. triedy, č. 77, ktorá je spojnicou medzi Popradom a Starou Ľubovňou. Ak by sa svah len zatrávnil, ako bolo pôvodne plánované, hrozil by zosuv štátnej cesty a tým odrezanie obyvateľov viacerých obcí. Prínos týchto investícií je určite nespochybniteľný.

související články

INFORMACE Z JE TEMELÍN 209 / 2020

27. 10. 2020
12:35
ČEZ

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

# jádro
# elektřina
# TZ

Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky.

27. 10. 2020
10:35
ČEZ

Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější…

# OZE voda
# TZ
# emise
# infrastruktura
# investice

Jak zajistit údržbu tepelného čerpadla, aby dlouho vydrželo

27. 10. 2020
10:15
adison.cz

Na správný typ a kvalitu tepelného čerpadla je se třeba zaměřit již při projektování rodinného domu. Dalším důležitým krokem k…

# technologie
# TZ
# OZE

Najít vhodné lokality, vyzkoušet technologie a spravedlivě rozdělit fondy

27. 10. 2020
10:00
komoraoze.cz

Vědci a podnikatelé představili první výsledky výzkumu a předpoklady rozvoje geotermální energie v Česku. V porovnání se všemi…

# TZ
# OZE

Nový blok Leningradské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200 dodal do sítě první elektřinu

27. 10. 2020
09:00
esscom.cz

Šestý blok Leningradské jaderné elektrárny byl 23. října 2020 přifázován k síti. Blok je nyní je provozován na výkonu 240 MWe a…

# jádro
# elektřina
# technologie
# TZ

Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky

04. 11. 2020 10:00 - 12:00
on-line
Akumulace významně souvisí s rozvojem průmyslu a technologií 4.0. Dozvíte se, jaké existují druhy technologií bateriových článků, jaká bezpečnostní pravidla provozu hybridních systémů je nutné dodržovat, na co si dát pozor při instalaci domácího úložiště a mnoho dalšího. Přednášet budou přední odborníci z oboru se zkušenostmi z pilotních projektů, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a zároveň ocení vaše návrhy na témata příštího semináře. Nebude chybět ani krátké představení asociace AKU-BAT a jejích aktivit.

Trendy evropské energetiky

10. 11. 2020
Konferenční sál budovy MPO ČR Politických vězňů 20, Praha 1 (Petschkův palác)
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE -  Green Deal & Čistá energie v ČR, Energetická bezpečnost Prahy a měst ČR, Inovace a smart řešení v energetice

Komoditní data

28.10.2020
€/MWh okte
Base
31.8946
-13.556 %
Peak
41.4125
-1.59601 %
Offpeak
22.3767
-29.4297 %
28.10.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
27.10.2020
€/MWh ote
Base
36.9967
-10.312 %
Peak
41.0633
-20.9877 %
Offpeak
32.93
7.86112 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

53919
Počet publikovaných novinek
1750
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika