Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Komise vydala drtivé hodnocení českého klimatického plánu: hrozí, že k rozvoji zelené energetiky nepovede

15. 10. 2020
18:00
modernienergetika.cz Jana Pikardová a kol.

Chybí konkrétní opatření, nové investice v zelené energetice mohou brzdit retroaktivní zásahy a nevyužitý potenciál solární a větrné energetiky. To jsou hlavní závěry Evropské komise, která vyhodnotila český Národní klimaticko-energetický plán. Ten je hlavní strategií pro naplnění cílů ve snižování emisí do roku 2030 a česká vláda ho podobně jako další členské země zaslala začátkem roku do Bruselu. Na absenci jasných kroků pro restart rozvoje obnovitelných zdrojů přitom již během přípravy opakovaně upozorňoval Svaz moderní energetiky i jeho členské asociace.

# elektřina
# EU
# TZ
# strategie
# investice
# OZE

Komise ve svém oficiálním dokumentu České republice vytýká, že i přes doporučení Komise je český plán v zelené energetice málo ambiciózní. Cíle obnovitelných zdrojů nenaplní 23% podíl, který by podle propočtů Komise mohlo Česko v roce 2030 dosáhnout.

Bez efektivních nástrojů to nepůjde

Není jasné, zda bude po letech stagnace stačit k urychlení růstu obnovitelných zdrojů například výstavby geotermálních zdrojů nebo přidání 2 GW fotovoltaických elektráren během tohoto desetiletí,” konstatuje se v unijním dokumentu v reakci na prohlášení české vlády, že rozvoj obnovitelných zdrojů zajistí novelou zákona o podporovaných zdrojích. Onu nejistotu podle Komise způsobuje fakt, že Česko nechce podporovat rozvoj solární energetiky prostřednictvím aukcí, tedy tržní soutěže o podporu. “V současné době stále neexistuje podpora pro obnovitelné zdroje nad 10 kilowattů (mimo biomasu) a Česko neučinilo dost pro objasnění budoucích nabídkových a investičních podmínek ve svém konečném plánu,” uzavírá připomínku Komise.

V části věnované přímo úpravám zákona o podporovaných zdrojích pak Komise konstatuje, že: ”Navrhovaná opatření nejsou dostatečně podrobná a jejich dopady nejsou relevantně kvantifikovány, aby bylo možné posoudit, zda budou stačit ke zvrácení současné stagnace obnovitelných zdrojů.” Zejména podíl obnovitelných zdrojů v elektřině je od roku 2012 téměř konstantní. Podle přírodních podmínek (dopadů sucha nebo sluneční intenzity) kolísá okolo 13 %.

„Ministerstvo průmyslu jsme opakovaně upozorňovali, že je navržený podíl obnovitelných zdrojů příliš nízký,” komentuje závěry Komise Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Evropská komise potvrdila naše obavy. V oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce jeden z nejnižších cílů mezi státy EU a vůbec nejnižší mezi státy V4. Českou vládu také opakovaně upozorňujeme na výhody systému aukcí pro spotřebitele. Jde o nástroj, který může levně a efektivně zajistit splnění českého závazku výstavbou solárních parků na průmyslově znečištěných lokalitách. Aukce podporují i Svaz průmyslu nebo Svaz měst a obcí,” dodává Martin Sedlák.

Nevyužitá příležitost

Podle hodnocení také chybí opatření na podporu vlastní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, přímých smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (PPA kontrakty) nebo podpora energetických společenství využívajících energie z obnovitelných zdrojů. Česku se vytýká že národní strategie podceňuje konkurenceschopnost výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zejména solární a větrná energie, ale i možností zelené elektřiny pro dekarbonizaci dopravy a odvětví vytápění a chlazení. Místo toho Česko vsadilo zejména na masivní využívání biomasy, a to hlavně v teplárenství.

“Komise správně upozorňuje na fakt, jak mocně se ekonomika solárních a větrných elektráren v uplynulé dekádě proměnila. Jen fotovoltaické panely jsou zhruba o 80 procent levnější než před 10 lety. Česko se tak rozvoji moderní energetiky brání úplně zbytečně. Z růstu levných obnovitelných zdrojů by mohly těžit domácnosti i firmy ve formě úspor na účtech za elektřinu,” komentuje stanovisko Komise Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Analýza českého plánu rozvoje zelené energetiky pak také upozorňuje na obavu další budoucnosti rozvoje obnovitelných zdrojů spojenou s opakovanými zásahy do podpory: “Není jasné, jestli Česko zlepší investiční klima, které stále ovlivňují retroaktivní změny ve financování.” S tímto postřehem Evropské komise souhlasí zejména zástupci Solární asociace: “Komise správně varuje Česko před dopady opakovaných zásahů do podpory obnovitelných zdrojů. Aktuálně připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích má spíše potenciál sektor obnovitelných zdrojů zcela zničit než jej podpořit. Vláda chce skrze novelu snížit podporu pro stávající solární elektrárny o další desítky procent, a to na takovou úroveň, že firmy nebudou schopné splácet úvěry,” doplňuje reálné hrozby ke komentáři komise Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. “Pak vláda nemůže od stejných firem očekávat, že budou investovat desítky miliard do rozvoje nových zdrojů,” dodává Krčmář.

Zapomenutá strategie pro budoucnost Česka

Komise ve své kritice také zdůraznila, že ani strategii výzkumu a vývoje v energetice nelze podceňovat obecnými přísliby. Česko má své cíle v oblasti inovací kvantifikovat, podobně jako jiný stát Visegradské čtyřky, Maďarsko, které chce do roku 2030 rozjet min. 20 projektů a získat min. 10 patentů v oblasti energetiky a klimatu. Napříč Unií existují platformy, jako je tzv. SET Plán, které koordinují snahy členských států, firem a výzkumných institucí v oblasti inovací a tím pomáhají snižovat jejich náklady. Česko by se mělo v těchto platformách více angažovat.

Česká vláda by měla do diskuze o klimatické politice víc zapojovat občanskou společnost, místní samosprávy, firmy nebo investory a koordinovat tak dialog napříč všemi úrovněmi společnosti. „Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost s výtkami Evropské komise plně souhlasí. Evropský klimatický cíl pro rok 2030 se zvýší minimálně na 55 %. Již dnes je tak jasné, že budou muset vzrůst i české ambice. Česká republika má obrovský potenciál. A má stále ještě šanci splnit alespoň původní cíl v oblasti obnovitelných zdrojů a dosáhnout na evropské miliardy. Musí však zavést efektivní systém podpory zejména solární a větrné energie, neboť tato řešení jsou ekonomicky nejefektivnější a nejrychleji realizovatelná,” shrnuje Martin Sedlák postoj Svazu moderní energetiky a jeho členských asociací.

Celkové zhodnocení NCEP Evropskou komisí zde: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_czechia.pdf

Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz.

Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky v Česku. Jde o nezávislou komunikační platformu pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro optimalizaci spotřeby energie v domácnostech a firmách. Cílem aliance je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracuje proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení. Více na www.alies.cz.

Solární asociace představuje největší a nejdůležitější sdružení profesionálů solární energie v České republice. Asociace představuje 60% podíl na českém solárním průmyslu a má 500 členů, kterými jsou instalační společnosti, solární investoři, majitelé elektráren, univerzity, banky a právní kanceláře. Solární asociace je členem SolarPower Europe.

 

 

 

související články

Pandemie nutí firmy zvládnout za pár měsíců to, co by jinak trvalo roky, 80 % podniků urychlilo digitální transformaci

22. 10. 2020
13:00
emcgroup.cz

Digitální transformace je považována za důležitý klíč k zotavení podniků. Firmy si to dobře uvědomují a na pandemii koronaviru zareagovaly, zachytila to aktuální studie společnosti Dell Technologies. Podle ní letos 75 % podniků v Evropě a 80 %…

# technologie
# TZ
# trhy
# strategie
# smart

Photon Energy a starosta města Leeton slavnostně zahájili výstavbu solárních elektráren o výkonu 14 MWp v Leetonu

22. 10. 2020
13:00
photonenergy.com

Za účasti starosty města Leeton Paula Maytoma zahájila společnost výstavbu svých dvou fotovoltaických (FV) elektráren s celkovou…

# technologie
# trhy
# OZE

Zkoušky a modelování tepelné bezpečnosti lithium iontových akumulátorů

22. 10. 2020
12:34
tzbinfo

Odborné testování tepelné bezpečnosti akumulátorů je relativně finančně náročné a zároveň celkem nebezpečné. Použití počítačové…

# elektřina
# technologie
# bezpečnost
# AKU-BAT

Energetici v Dukovanech provádí mimořádnou údržbu hlavních cirkulačních čerpadel

22. 10. 2020
12:34
ČEZ

Na jednom z hlavních zařízení primárního okruhu, které jsou v provozu od spuštění elektrárny, energetici provádí mimořádnou…

# jádro
# technologie
# bezpečnost
# TZ

Zelená energia so smart úložiskom – nový trend v energetike

22. 10. 2020
12:00
vEnergetike.sk

Odhliadnuc od pandémie COVID-19, mnohé spoločnosti sa čoraz viac angažujú v boji proti klimatickým zmenám v oblasti spoločenskej…

# elektřina
# OZE
# AKU-BAT

JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni - pro střední školy

23. 09. 2020 - 27. 10. 2020
on-line
Znáte energetické problémy současnosti? Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor? Je jaderná energie bezpečná? Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami! Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

SAPI - FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2021

27. 10. 2020
on-line
Prestížny a zároveň jedinečný seminár SAPI „FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2021“ sa uskutoční aj napriek už niekoľko mesiacov trvajúcim nepriaznivým okolnostiam.

Komoditní data

22.10.2020
€/MWh okte
Base
32.0325
-14.5487 %
Peak
42.4425
-7.50245 %
Offpeak
21.6225
-25.6639 %
22.10.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
21.10.2020
€/MWh ote
Base
43.6021
12.126 %
Peak
57.7875
28.5047 %
Offpeak
29.4167
-10.3264 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

53828
Počet publikovaných novinek
1745
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika